מינהל

הצוות המינהלי ב- Greenburgh Eleven UFSD מורכב מהבאים:

  • מר אנתוני גיטואה-דנקווי, רב פקד בתי ספר

  • מר עמנואל גלסו, מנהל מינהל כספים ומענקים

  • מר אלטון תומפסון, מנהל