מחשבי Chromebook זמינים לשימוש התלמידים בכיתה. חובה שתלמידים ישתמשו בטכנולוגיה זו אך ורק למטרות הוראות. אם ברצונך להזמין מחשבי Chromebook לשימוש בכיתה, אנא שלח טופס זה לכל הפחות יום אחד לפני התאריך הדרוש, כך שניתן יהיה לערוך סידורים לאיסוף מחשבים. יש להחזיר את כל מכשירי ה- Chromebook בסוף יום הלימודים בתאריך המבוקש. לחץ על הכפתור למטה כדי להזמין את מכשירי ה- Chromebook שלך.