סוף שנת הלימודים
הודעה רשמית

בפגישתם ב20- במאי אישרה מועצת החינוך של גרינבורג אחד-עשרה את התאמת לוח השנה לבתי הספר 2019-2020 בתגובה לסגירות בית הספר COVID-19 ולמידה מרחוק. לשם כך, סוף הרשמי של שנת הלימודים היה
עבר מ- 26 ביוני ל -19 ביוני לאכלס ימי חוזה עבור הצוות. כל הלמידה מרחוק תסתיים עבור התלמידים ב -19 ביוני.
תכנית הלימודים לקיץ קיץ ע"ש גרינברג אחד עשר 2020, שתיערך מרחוק, תתחיל ביום שני, 6 ביולי ותסתיים ביום שישי, 14 באוגוסט. כל התלמידים שתוכנית החינוך האישית שלהם כוללת תוכנית לשנה מורחבת חייבים להשתתף בבית הספר לקיץ.


אם יש לך שאלות, צור קשר עם משרד המפקח בטלפון 914-693-8500, שלוחה 222.

Deen

אנתוני גיטואה-דנקווה
רב פקד בתי ספר

Deen

Deen

Deen