תוכנית לימוד אנגלית בשפה האנגלית

ארה"ב UFSD של גרינבורג מחויבת לספק סטודנטים ללימוד השפה האנגלית באפשרויות הוראה ותמיכה כדי להשיג את המטרות והסטנדרטים החינוכיים כמו אוכלוסיית הסטודנטים הכללית. למחוזה יש אחריות להעריך ולשמח את השפה והתרבות של כל הסטודנטים שלנו ולבנות על עוצמות סטודנטים אינדיבידואליות. תלמידי הלמידה בשפה האנגלית שלנו הם משאבים שווים לשווי למחוזה ולקהילה, ולפיכך יש לספק להם הזדמנויות שוות והנגישות לכל תכניות ושירותי בתי הספר המוצעים על ידי המחוז. צרכי סטודנטים ייחודיים, סגנונות למידה, ושלבי פיתוח נחשבים במשלוח הוראות. תכנית הלימודים וההוראות, למלומדי שפה אנגלית, מיושרים עם הסטנדרטים הרלוונטיים ללימודי הלימוד הממלכתיים של ניו יורק, המובילים ללימודי תיכון, ומוכנות לקריירה. מלומדי השפה האנגלית נתמכים על ידי דוברי אנגלית של מלמדי שפות אחרים כתוכנית תמיכה מלאה.