להלן כמה מהאירועים הרבים, החטיפות והטיולים בשדה התלמידים שלנו שעברו ניסיון

מרכז הסחר העולמי

044
006

יום שדה! יולי 2017

מרכז לימודים לאמנות של BRANT

FUN FAIR 2019

אירועים אחרונים שונים 2013-2017