ספר עבודות פנים

ספר הפקולטה משמש כמשאב לנהלי המחוזות והפרוטוקולים. המורים אחראים לכל החומרים הכלולים בספר הידנים של הפקולטה. המצורפים שזוהו בספר ההוראות של הפקולטה להלן. דפי אינטרנט מזוהים גם בספר הידנים של הפקולטה. מרבית העמודים הללו מקושרים דרך דף טפסים מקצועיים וכוח אדם בכרטיסייה המקצועית או בדף המדיניות תחת הכרטיסייה מועצת החינוך.

לחץ כאן לספר הלימודים בפקולטה לשנים 2019-2020
טופס צ'ק-אוף יד של הפקולטה 2019-2020
קוד ההתנהגות של מרכז הצדק

Deen

(914) 693-8500

(914) -693-4029

רחוב Echo Hill 1
מעבורת דובס, ניו יורק 10522, ארה"ב

alerts.png
4637860.jpg

©2020 by Greenburgh Eleven U.F.S.D.. Proudly created with Wix.com