באוניברסיטת תל אביב של גרינבורג עשרה יש שלושה בתי ספר: