קוד התנהגות תלמיד

מועצת החינוך מחויבת לספק לתלמידי המחוז חינוך איכותי בסביבת בית ספר בטוחה ללא אפליה והטרדה. למחוז יש מערכת ציפיות ארוכת שנים להתנהלות ברכוש בית הספר ולתפקודים בבתי הספר שנערכים בנכסי בית הספר ומחוצה לו. ציפיות אלה מבוססות על עקרונות עיריות, כבוד הדדי, אזרחות, אופי, סובלנות, יושר ויושרה ... קרא עוד

Deen

Deen

סיכום קוד ההתנהגות

סיכום קוד התנהגות - אנגלית

קוד התנהגות מלא - גרסה משפטית

Deen

Deen

Deen